Διαλέξεις, Ομιλίες, Σεμινάρια, Εργαστήρια στην Αθηνα

Το εργαστήριο αφορά ειδικά τoν κόσμο των Άνδεων και θα έχει ως σημείο αναφοράς τη μουσική σ’ ένα πλαίσιο ιστορικό, κοινωνικό, θρησκευτικό.

Εισαγωγή με γενικές πληροφορίες σχετικά με την λατινοαμερικάνικη μουσική, την ιστορία της, τα είδη και τους ρυθμούς κ.ά.

Το φανταστικό ως σύμφυτο στοιχείο στη λογοτεχνία της Αργεντινής του 20ού αι. Καθηγήτρια: Marta Silvia Dios Sanz.

Το ΦantastiCon έχει στόχο την ανάδειξη και διάδοση της κουλτούρας του Φανταστικού σε όλες τις καλλιτεχνικές μορφές και τις εκφάνσεις της.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από τις πρώτες ύλες έως το τελικό φινίρισμα του κοσμήματος. Διδασκαλία: Στέφανος Χαραλαμπίδης.

Οκτώ συναντήσεις που ρίχνουν φως στα μυστικά της αρχαίας γραφής των Αιγυπτίων.

Καθηγητής: Pedro Olalla. Επιθυμητό επίπεδο της μη μητρικής γλώσσας: C1.

Καθηγητής: Pedro Olalla. Απαιτείται επίπεδο ισπανομάθειας για C1 για όσους δεν έχουν τα ισπανικά μητρική γλώσσα.

Το εργαστήριο δίνει τη δυνατότητα σε όλους να δουλέψουν με μια πληθώρα υλικών, τα οποία αφορούν τις δύο και τις τρεις διαστάσεις.

Στόχος να γνωρίσουμε βιωματικά τα διαφορετικά είδη νοημοσύνης. Με τηv Ιωάννα Ταγάρα, Εκπαιδεύτρια με εξειδίκευση στη μάθηση μέσω τέχνης.

loading