Άλλες δωρεάν εκδηλώσεις στη Θεσσαλονικη

Με τίτλο: «Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) και ο ρόλος των συμβούλων στην επιλογή επαγγέλματος».

Καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό παρουσιάζουν τη δουλειά τους στη διοργάνωση, που θέτει στο επίκεντρο κοινωνικούς προβληματισμούς.

Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, καλούνται να ανακαλύψουν μέσα από δραστηριότητες, ποικίλους ρόλους που μπορεί να έχει μία βιβλιοθήκη.

Γονείς και παιδιά ανακαλύπτουν τον ... κόσμο της βιβλιοθήκης από την αρχή.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ενηλίκους οι οποίοι γνωρίζουν ήδη τη γερμανική γλώσσα και στοχεύουν στην εξάσκηση του προφορικού λόγου.

loading