Διάφορες εκδηλώσεις στο Ηρακλειο

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Κάθε συναυλία συνοδεύεται το ίδιο απόγευμα από ένα σεμινάριο, και πριν την έναρξη, από μία συζήτηση με τους μουσικούς.

Η ομάδα επιθυμεί να εμβαθύνει στην αλληλεπίδραση με τους ντόπιους, καλώντας τα μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά στις διάφορες δράσεις.

Στις 26 Απριλίου όλοι μαζί καθαρίζουμε μέσα σε μία μόνο ημέρα ολόκληρη την Ελλάδα - το περιβάλλον αξίζει τον σεβασμό μας.

loading