Όλες οι εκθέσεις στη Μυκονο

Ομαδική έκθεση The Sound of Paint

Παρουσιάζεται υλικό από 5 graffiti crews από την Αθήνα, υπό τη μορφή ηχητικού υλικού που συνοδεύεται από φωτογραφικά αποσπάσματα.

loading