Όλες οι εκθέσεις στη Λάρισα

ΚωνσταντίνοΣ ΚομνηνόΣ έκθεση Εξέλιξη

Ο καλλιτέχνης συνδυάζει την κατασκευαστική αντίληψη της φόρμας, με εκείνη της έντονα φορτισμένης συναισθηματικής ζωγραφικής.

Έκθεση Η Συλλογή τηΣ Alpha Bank. Ελληνική τέχνη από το 1950 έωΣ σήμερα

Στην έκθεση παρουσιάζονται σαράντα εννέα έργα ζωγραφικής και χαρακτικής που χρονολογούνται από το 1950 έως σήμερα.

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ A&L ΕΙΔΑΝ ΕΠΙΣΗΣ:
Κωνσταντίνος Κομνηνός έκθεση "Εξέλιξη"
Ο καλλιτέχνης συνδυάζει την κατασκευαστική αντίληψη της φόρμας, με εκείνη της έντονα φορτισμένης συναισθηματικής ζωγραφικής.

Έκθεση "Η Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική τέχνη από το 1950 έως σήμερα"
Στην έκθεση παρουσιάζονται σαράντα εννέα έργα ζωγραφικής και χαρακτικής που χρονολογούνται από το 1950 έως σήμερα.

loading